• CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV  9. ROČNÍKA

    • 18.02.2019 07:07

    • CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV  9. ROČNÍKA

     T9-2019

     ( informácia pre rodičov a žiakov 9. ročníka)

      

     Dňa  3. apríla 2019 (v stredu)  sa žiaci  9. ročníka zúčastnia Celoslovenského testovania  z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

     Testovanie bude prebiehať v čase od 7.50  do 11.50 hod.  

     Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia – od 7.50  do 12.20 hod.

     Žiaci so ZZ zaradení do 2. skupiny obmedzenia – od 7.50  do 12.50 hod.  

     Bližšie informácie nájdete na www.nucem.sk/Testovanie 9                                                              

     Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.

    • viac
    • Oznam

    • 06.02.2019 18:38
    • Z organizačných dôvodov bude vo štvrtok 7.2.2019 vyučovanie na 2. stupni skrátené na 5 vyučovacích hodín.

     Vedenie školy
    • viac
    • Oznam

    • 04.02.2019 13:45
    • Vážení rodičia,
     z dôvodu vysokej absencie zamestanancov školskej jedálne sa od stredy 6.2.2019 do piatku 8.2.2019 obed pre žiakov 2. stupňa NEPODÁVA.
     O zmene situácie Vás budeme informovať. Za porozumenie ďakujeme.

     Vedenie školy
    • viac
    • Dotazník

    • 31.01.2019 18:53
    • Milí rodičia, 
     v spolupráci s Mestom Pezinok vás poprosíme o vyplnenie dotazníka „Bezpečný pohyb detí do/zo školy“ . Údaje z dotazníka pomôžu Mestu Pezinok zmapovať najnebezpečnejšie úseky na ceste žiakov do školy a následne ich  v čo najväčšej možnej miere eliminovať.  
     Prosíme o čo najväčšie zapojenie do tejto aktivity, pretože výsledky dotazníka môžu pozitívne ovplyvniť bezpečnosť dochádzania vašich detí do školy a následne urobiť opatrenia a zakomponovať ich do pripravovaného rozpočtu mesta.

     Link na dotazník: https://www.pezinok.sk/?yggid=629&id=9023
    • viac
    • ŠKD - trampolínový maratón

    • 29.01.2019 16:08
    • Naši prváci ukázali svoju zručnosť, rýchlosť a šikovnosť na celoklubovej akcii s názvom "Trampolínový maratón". Skákali na trampolínach a zdolávali prekážkové dráhy.
     Foto TU
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Fotogaléria

  • ŠKD Jesenné variácie 11. odd
  • Integrácia
  • Vlastivedné múzeum
  • 3-A Matematika - tvorba a plánovanie trasy
  • 3-A Pokus prírodoveda - vzduch
  • 3.A Poznávacia exkurzia Bratislava
  • 3-A Anglický jazyk - interaktívne opakovacie cvičenia
  • 3-A Výskumne ladená koncepcia (prírodoveda) - pokus ponáranie predmetov
  • Ovocný deň
  • Máme radi pohyb
  • Povzbudenie spolužiaka
  • Naše strašidlá