• Oznam - Skrátené vyučovanie.

    • 12.06.2018 13:36
    • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že od 13.6.2018 do 20.6.2018 bude vyučovanie skrátené z dôvodu dlhotrvajúceho počasia s vysokými teplotami. 
     Organizácia vyučovania:
     1. hod:   8.00 - 8.30 
     2. hod:   8.40 - 9.10
     3.hod:   9.30 - 10.00
     4. hod:   10.10 - 10.40
     5. hod:   10.50 - 11.20
     6. hod:   11.30 - 12.00

     Výdaj stravy v ŠJ je od 11.30 - 13.30. 
     Organizácia 
     ŠKD je bez zmeny.

     Ing. Monika Hlúšková
     riaditeľka školy

    • viac
    • Oznam - Riaditeľské voľno.

    • 12.06.2018 13:26
    • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje všetkým rodičom a žiakom tunajšej školy, že
     dňa 15.06.2018 ( piatok )
     v y h l a s u j e riaditeľské voľno
     .
     Z tohto dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a ani školská jedáleň.

     Ing. Monika Hlúšková
     riaditeľka školy
    • viac
    • Oznam ŠJ - odhlasovanie zo stravy

    • 07.06.2018 07:06
    • Odhlásiť stravu na posledné dni školského roku sa bude dať do 26.6.2018. Od 27.6.2018 sa odhlasovať už nedá z dôvodu vyúčtovania školského roku.
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev