• Riaditeľské voľno

   • 18.03.2019 12:15
   • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje , že
    dňa 03.04.2019 ( streda )

    sa uskutoční na škole celoslovenské testovanie žiakov 9.
    ročníka MONITOR 9.

    Z uvedeného dôvodu v tento deň udeľuje

    žiakom 5., 6., 7. a 8. ročníka riaditeľské voľno

    Žiaci 1. stupňa majú aktivity podľa pokynov triednych
    učiteliek.
    Žiaci 2. stupňa budú automaticky odhlásení zo stravovania.

    Ing. Monika Hlúšková
    riaditeľka školy
   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev