• Kontakty

      • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
      • sekretariat@zsfandlyho.sk
      • 033 / 641 22 53
      • Fándlyho 11 90201 Pezinok
      • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
      • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
      • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
      • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
      • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
      • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
      • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
  • Fotogaléria

    • ŠKD Jesenné variácie 11. odd
    • Integrácia
    • Vlastivedné múzeum
    • 3-A Matematika - tvorba a plánovanie trasy
    • 3-A Pokus prírodoveda - vzduch
    • 3.A Poznávacia exkurzia Bratislava
    • 3-A Anglický jazyk - interaktívne opakovacie cvičenia
    • 3-A Výskumne ladená koncepcia (prírodoveda) - pokus ponáranie predmetov
    • Ovocný deň
    • Máme radi pohyb
    • Povzbudenie spolužiaka
    • Naše strašidlá