• Poradenský tím

    • 03.04.2020 10:04
    • Milí rodičia, 

     v  týchto dňoch, pre väčšinu z nás veľmi náročných, sa na vás obraciam  v mene poradenského tímu našej školy tvoreného psychologičkami, špeciálnymi pedagogičkami a asistentkami s ponukou pomoci vám a vašim deťom.

    • Milí rodičia, 

     v  týchto dňoch, pre väčšinu z nás veľmi náročných, sa na vás obraciam  v mene poradenského tímu našej školy tvoreného psychologičkami, špeciálnymi pedagogičkami a asistentkami s ponukou pomoci vám a vašim deťom.

     Ponúkame možnosť individuálnych (prípadne menšie skupinky) stretnutí  (Skype, Messenger, WhatsApp, ZOOM a i.) profilovaných podľa vašich potrieb  - poradenstvo, individuálna práca s dieťaťom so ŠVVP, metodická pomoc prípadne iné - podľa vašich potrieb a našich možností.

     Ponuka je určená primárne pre deti, avšak môžu sa na ňu obrátiť i dospelí - rodičia, príbuzní, pedagógovia.

     V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom mailu neurathova.maria@zsfandlyho.sk

     Za poradenský tím

     Mgr. Mária Neurathová

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev