Navigácia

2017/2018

Sv. Mikuláš

6.12.2017 nás na škole navštívil sv. Mikuláš. Žiakov potešil už len svojou prítomnosťou, ale potešili sa aj balíčkom, ktoré pre ne s láskou pripravil. Na oplátku mu žiaci 1. a dokonca aj 2. stupňa zaspievali koledy, recitovali ( niekde aj Mor ho! ) či darovali obrázok. Ďakujeme všetkým, ktorí Mikulášovi tento rok pomáhali. Fotky TU.

 

Noc v krabici

V noci z piatka 24.11. na sobotu 25.11.2017 mali žiaci 7.-9. ročníka možnosť prespať v škole. Náplňou 3. ročníka tohoto podujatia boli prednášky p. Kovácsovej, ktorá riadi azylový dom Jozefínium pre matky s deťmi, ktoré sa ocitli v núdzi. Druhú diskusiu o ľuďoch bez domova viedla naša pani psychologička Simona Selepová, ktorá pracovala v zariadení De Paul s bezdomovcami. Žiaci si postavili krabicové mestečká, v ktorých prespali do rána. Vstupenkou na Noc bol príspevok pre nocľaháreň De Paul v podobe trvanlivých potravín, tabliet do umývačky riadu či prací prášok. FOTKY TU.

2016/2017

 • Dňa 14.6. 2017 bol na našej škole celý deň venovaný kontinentu Ázia.
  04.07.2017 16:44 | viac »
 • Dňa 21.6.2017 sme na 2.stupni našej školy organizovali 2. ročník Seminárneho dňa. Žiaci mali namiesto klasických vyučovacích hodín možnosť zúčastniť sa seminárov, workshopov, besied či prednášok. Každý žiak si mohol vybrať z 22 tém tri prednášky, ktorých sa zúčastnil. Na škole vládla príjemná atmosféra, žiaci, učitelia aj prednášajúci si deň užili.
  29.06.2017 08:24 | viac »
 • Vo štvrtok, 27.4.2017 žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali prednášky na tému Život v Austrálii, ktoré boli súčasťou Dňa Austrálie na našej škole.
  28.04.2017 20:01 | viac »
 • V piatok 21.4.2017 sme si vyučovanie spríjemnili hudbou veľmi populárnou medzi mladými.
  28.04.2017 20:00 | viac »
 • 16.2.2017 sa v hlavnom vestibule našej školy uskutočnil 2.rocnik Školského plesu, ktoreho témou bola Oscarova noc.
  Na plese sa zabávalo 110 žiakov 2.stupňa pod dozorom pedagógov.
  Tak ako sa dá veľmi ťažko opísať fantastická atmosféra, ktorú žiaci spolu s učiteľmi a skvelým DJ-om ( Martin Kučeriak) vytvorili, tak aj vymenovať všetkých, ktorí sa na plese podieľali, je takmer nemožné.
  22.02.2017 20:39 | viac »
 • 14.2. oslavuje celý svet lásku. Aj u nás v škole sme si pripomenuli rôzne podoby lásky. Do srdiečka na tabuli sme lepili odkazy pre tých, na ktorých nám záleží. Odkazy sa žiaci parlamentu snažili doručiť k tým, ktorým boli určené a 18 najkrajších vyznaní bolo doručených adresátom spolu s krásnymi plyšovými srdiečkami.
  22.02.2017 20:34 | viac »
 • Medovníčky upečené a ozdobené žiačkami a žiakmi našej školy urobili radosť nielen ľuďom bez domova v našom meste, ale zvyšné boli odovzdané OZ Vagus.
  31.01.2017 21:20 | viac »
 • 20.12.2016 sme sa stretli v školskej jedálni, kde si žiaci priniesli medovníky a spoločne sme ich zdobili pre ľudí, ktorí v živote nemajú toľko šťastia ako my.Predvianočnú atmosféru dotvárali koledy, strávili sme nádherné popoludnie a odchádzali sme s dobrým pocitom, že sme čaro Vianoc pomohli šíriť medzi ľuďmi.
  28.12.2016 20:38 | viac »
 • Pomoc druhým sa stala hlavným motívom dní  5.12.2016 a 6.12.2016. V hlavnom vestibule prebiehala burza hračiek, ktorých sa žiaci našej skoly vzdali v prospech iných. 
  07.12.2016 16:04 | viac »
 • Deň  6.12. je deň na ktorý sa malí i veľkí veľmi tešia. Sviatok oslavuje svätý Mikuláš, ktorý rád obdarúva deti.
  07.12.2016 06:20 | viac »
 • 25.11.2016 sme na celej škole žili Afrikou, pretože sa tento svetadiel stal hlavným motívom 1.geografického dňa na našej škole.
  28.11.2016 13:14 | viac »
 • Už sa stáva tradíciou, že v novembri časť žiakov 2. stupňa prespí jednu noc v škole. Táto aktivita patrí medzi najobľúbenejšie medzi žiakmi. Z toho dôvodu, že obyčajne počas v noci v škole krásne a zábavne (NE)spíme. Tak tomu bolo aj teraz.
  20.11.2016 18:24 | viac »
 • Vo štvrtok 10.11.2016 sme sa z čitateľského klubu vybrali preskúmať knižný veľtrh s názvom Biblioteka. Pre nadšených knihomoľov to boli malé Vianoce. Zopár kníh sme si nastálo adoptovali, iné sme si len zvedavo obzerali. V každom prípade sa už teraz tešíme na naše spoločné piatkové diskusie o nových prírastkoch v knižniciach.
  20.11.2016 18:12 | viac »
 • Štvrtok pred jesennými prázdninami sme sa rozhodli spestriť pomocou netradičného oblečenia. Vyučovanie sme mohli absolvovať v pyžame.
  07.11.2016 19:33 | viac »
 • Starší žiaci našej školy sa snažia každé ráno pomáhať svojim mladším spolužiakom v malej budove našej školy pri príchode do školy. Hlavne prváci si musia na samostatnosť zvykať a preto sme sa rozhodli rodičom aj žiakom poskytnúť možnosť asistencie pri ranných úkonoch, aby vstupné priestory budovy neboli preplnené rodičmi a tiež veríme, že prváci to už čoskoro zvládnu úplne sami.
  07.11.2016 16:52 | viac »
 • V parlamente sa snažíme okrem akcií pre žiakov školy aj o skrášľovanie priestorov, kde žiaci trávia počas pracovných dní veľa času. Tento týždeň sme začali s obnovou vestibulu: vytriedili sme knihy v knižnici, zjednotili podklady násteniek a tiež sme nástenku umiestnenú hneď pri vchode do školy zaplnili informáciami o našich plánovaných aktivitách. 
  Keďže je začiatok roka už dávno za nami, písmenká vo vestibule sme vymenili za jesenné plody. O týždeň v prácach pokračujeme:)
   
  07.11.2016 19:15 | viac »
 • Milovníci kníh sa piatky po 6.vyučovacej hodine schádzajú v 8.B triede, kde so šálkou kakaa či čaju čítajú a diskutujú o knihách. 

  Okrem toho máme veľa plánov do budúcna, kedy plánujeme po prečítaní istých titulov  pozrieť si ich filmové verzie, či divadelné predstavenia inšpirované knižnými predlohami a následne by sme radi tieto spracovania porovnali.
   
  07.11.2016 17:12 | viac »
 • Jednou z aktivít a snáh Školského parlamentu je vypestovať v žiakoch vzťah k divadelnému umeniu. Preto sme sa rozhodli čo najčastejšie navštevovať predstavenia v bratislavských divadlách. 
  07.11.2016 16:46 | viac »
 • Koncom septembra sme prvýkrát v tomto školskom roku zvolali zasadnutie Školského parlamentu. Zástupcovia z tried 2.stupňa našej školy sa zišli v hojnom počte.
  07.11.2016 17:01 | viac »
 • Aj počas tohto školského roka si školský parlament prichystá veľa zaujímavých a pútavých akcií či nápadov. Všetky správy, informácie, novinky a akcie nájdete tu.
  04.10.2016 21:40 | viac »

2015/2016

Aktivity Školského parlamentu

Koncom septembra 2015 sme na škole znovuoživili Školský parlament. Členovia parlamentu boli žiaci z každej triedy 2.stupňa našej školy. Každý týždeň sme sa stretávali, organizovali sme rôzne akcie a tiež sme sa snažili o skrášlenie priestorov školy.

Na prvých zasadnutiach sme si zvolili vedenie parlamentu a žiaci vo svojich triedach zorganizovali anketu, v ktorej sa všetci žiaci mali možnosť vyjadriť k chodu školy a navrhnúť zlepšenia.

Na základe ankety sa vo vestibule objavili lavičky pre žiakov čakajúcich na vyučovanie či popoludňajšie krúžky, vybudovali sme vo vestibule knižnicu so zónou na čítanie.

Počas celého školského roka sme posledné piatky v mesiaci organizovali hudobné dni, kedy sme cez prestávky púšťali hudbu jedného žánru a žiaci aj učitelia prišli tematicky oblečení. Medzi naše pravidelné akcie patrilo tiež piatkove kino vo vestibule.

Žiaci svoj čas a energiu venovali tiež príležitostným akciám. V októbri sme spolu s dobrovoľníčkami z nadácie Integra nocovali v krabiciach, aby sme si priblížili život v slumoch v Afrike, Deň študentov sme si pripomenuli tým, že si žiaci vyskúšali, aké náročné je učiteľské povolanie. V decembri sme pre žiakov 1. aj 2. stupňa zorganizovali deň sv. Mikuláša a tiež sme napiekli a ozdobili medovníčky, ktoré sme rozdali ľuďom bez domova. Cez fašiangy sme na škole zorganizovali Valentínsky ples s tombolou, DJ-om a skvelým jedlom.

Deň učiteľov tiež nezostal bez povšimnutia, žiaci vypisovali kartičky, kde zanechávali milé odkazy a poďakovania pani učiteľkám a pánom učiteľom. Kartičky sme následne odovzdali aj s kvetinkami  adresátom.

Práca Školského parlamentu vyvrcholila koncom školského raka. Žiaci pomohli zorganizovať Pasovanie prvákov za čitateľov v 1.A triede a tiež vyvinuli obrovské úsilie na organizáciu seminárneho dňa s názvom Naučím Ťa viac, ktorý činnosť parlamentu v minulom školskom roku ukončil.

Ďakujeme vedeniu školy za ich podporu a ochotu pri organizovaní všetkých akcií a tiež celému pedagogickému zboru a rodičom  za akúkoľvek pomoc, ktorej nebolo málo. Bez Vás by fungovanie parlamentu nebolo možné.

 

Fotografie TU.

 

Naučím Ťa viac - seminárny deň

Koncom školského roka sa pod vedením Školského parlamentu uskutočnil seminárny deň s názvom Naučím Ťa viac. V tento deň bolo klasické vyučovanie na 2.stupni nahradené systémom rozmanitých prednášok, na ktoré sa žiaci dopredu nahlasovali. Každá prednáška sa 3x v priebehu dňa opakovala, aby si každý žiak mohol vybrať prednášky, ktorých obsah ho skutočne zaujímal. Témy seminárov boli rozmanité, od elektromobilu, na ktorom sa mohli žiaci aj previesť, cez výrobu zmrzliny, hamburgerov- obe dobroty sme mali možnosť aj ochutnať, až po problematiku drogových závislostí, závaslostí na sociálnych sieťach, ekológiu, hudbu a mnoho mnoho ďalších. Spolu sme žiakom poskytli na výber 21 tém v troch kolách,takže v jedno dopoludnie na pôde našej školy prebehlo 63 seminárov.

Ďakujeme každému, kto prispel k tomuto krásnemu dňu. Fotografie TU.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
  Fándlyho 11
  90201 Pezinok
 • 033 / 641 22 53
  033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria