• KOMPARO (oznam pre rodičov a žiakov 9. ročníka)

    • 07.11.2018 13:48
    • K O M P A R O

      ( informácia pre rodičov a žiakov 9. roč.)

      

            Dňa  15. 11. 2018 (v štvrtok)  sa žiaci 9. ročníka v rámci projektu KOMPARO  zúčastnia testovania z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry  .

            Testovanie bude prebiehať v čase od 7.45  do 10.40 hod.

            Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.

    • viac
    • Riaditeľské voľno

    • 05.11.2018 14:50
    • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje, že

      

     dňa 21.11.2018 ( streda ) udeľuje riaditeľské voľno žiakom 6., 7., 8. a 9. ročníka

      

     z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka.

      

     Žiaci 6. – 9. ročníka budú automaticky zo stravovania odhlásení.

      

     Ing. Monika Hlúšková

          riaditeľka školy

    • viac
    • Rodičovské združenia

    • 05.11.2018 14:45
    • Základná škola Fándlyho 11 oznamuje, že rodičovské združenia sa uskutočnia

     19.11.2018 ( pondelok ) o 17:00 - druhý stupeň
     20.11.2018 ( utorok ) o 17:00 - prvý stupeň
    • viac
    • Katarínska zábava

    • 05.11.2018 13:56
    • Srdečne Vás pozývame na našu tradičnú „Katarínsku zábavu“, v piatok 16. novembra 2018 o 19.30 hod.  v jedálni ZŠ Fándlyho v Pezinku.

     Výťažok zo zábavy bude použitý pre potreby školy.

    • viac
    • Predvianočná charitatívna tržnica

    • 05.11.2018 06:51
    • Milí rodičia,
     podobne ako pred dvoma rokmi, aj tento rok sme sa rozhodli na našej škole zorganizovať charitatívny bazár kníh, spoločenských hier a hračiek, z ktorého získaný finančný obnos bude využitý pre žiakov našej školy na nákup školských pomôcok a ako príspevok na exkurzie, či kultúrne podujatia pre žiakov zo sociálne slabších rodín.
     Tržnica bude prebiehať v dňoch 21.-23.11. 2018 v hlavnom vestibule našej školy od rána 8 hodiny do popoludnia 15 hodiny.
     Budeme vďační, ak so svojimi deťmi nájdete doma knihy, spoločenské hry alebo zaujímavé hračky, ktoré už u Vás splnili svoj účel a  sú v stave, že by iných ešte vedeli potešiť a obohatiť.
     Tento rok by sme tržnicu radi primárne zamerali na knihy a spoločenské hry, ale priestor poskytneme aj hračkám. Výnimkou sú plyšové hračky ( hlavne z hygienických a zdravotných dôvodov), malé hračky  ( postavičky a mini hračky z kinder vajíčok) a podobne. 
     Veľmi pekne Vás poprosíme, aby ste hračky pred odovzdaním do školy spolu s deťmi skontrolovali, aby boli čisté, nepoškodené a úplné.
     V každej triede bude pripravená krabica určená na zber hračiek v termíne od 12.11. do 15.11.2018.
     Veľmi pekne ďakujeme za každý Váš príspevok. Verím, že spolu pomôžeme hneď niekoľkokrát. Tým, ktorým bude výťažok určený a tiež deťom, ktoré sa vzdajú niečoho s vidinou toho, že pomôžu.

      
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.D
  • Exkurzia Hlohovec 4.D
  • ExpEdícia
  • Jesenná výstava tekvíc
  • Topoľčianky
  • ŠKD - Šarkaniáda - Nebo plné farieb
  • Jablkové hodovanie 2018
  • Deň župných škôl
  • O pohár dekana FTVŠ UK
  • Múzeum holokaustu v Seredi
  • Spracovanie vlny