• Okresné kolo v atletike

     • Dňa 17.5.2017 sa konalo OK v atletike na ZŠ Kupeckého v Pezinku.
     • Zážitkové vyučovanie v Košiciach

     • Dňa 27.- 28. 4 2017 sa  žiaci 4. ročníka  zúčastnili zážitkového vyučovania  v Košiciach.
     • Exkurzia Donau-Auen

     • Aj tento školský rok sa naši piataci dňa 4.5. a 15.5. zúčastnili na obľúbenej biologickej exkurzii v rakúskom Národnom parku Donau-Auen a v najväčšom hniezdisku bocianov v Európe – Marcheggu.
     • "Hľadá sa pán profesor Preš"

     • Pri príležitosti celoslovenského podujatia NOC  MÚZEÍ A GALÉRIÍ sa 20.05.2017 v Malokarpatskom múzeu v Pezinku konalo vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže "HĽADÁ SA PÁN PROFESOR PREŠ".
     • Englishstar

     • Dňa 19.5.2017 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž v anglickom jazyku Englishstar, kde si deti formou testu otestovali svoje vedomosti z angličtiny vo svojej kategórii.
     • 3. kolo Pezinskej školskej ligy v OB

     • Dňa 12.5.2017 sa konalo 3. kolo Pezinskej školskej ligy v OB v priestoroch ZŠ Narnia v Pezinku.
     • Historicko - geografická exkurzia

     • 18.mája 2017 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili tradičnej historicko -geografickej exkurzie, ktorá ich tento rok zaviedla opäť na južnú Moravu.
     • Záverečný turnaj

     • Dňa 16.5.2017 sa konal na ZŠ Na Bielenisku záverečný turnaj v stolnom tenise.
     • Strieborné gymnastky zo ZŠ Fándlyho Pezinok na M-SR

     • Gymnastky zo ZŠ Fándlyho aj v tomto školskom roku 2016/2017 boli úspešné v súťaži družstiev, ale aj jednotlivcov v gymnastickom štvorboji. Po víťazstve v krajskom kole, ktoré sa konalo v apríli v Bratislave, postúpili na Majstrovstvá Slovenska všetky tri družstvá. Majstrovstvá sa konali 4.5.2017 vo Svätom Petri.
     • SUPERANGLIČTINÁR 2017 - Súťaž najšikovnejších angličtinárov (3. a 4. ročník)

     • Dňa 24. apríla 2017 si vybraní žiaci zo všetkých tried 3. a 4.ročníka overili svoje vedomosti  z anglického jazyka v súťaži SUPERANGLIČTINÁR 2017.
       
     • Krajské kolo v gymnastike

     • Dňa 25.4.2017 sa uskutočnilo KK v gymnastike ZŠ v Bratislave.
     • OK v biologickej olympiáde

     • Dňa 25.4. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kategória D pre 6. a 7. ročník.
     • Otvorená hodina Jolly Phonics

     • Na našej škole sa žiaci učia anglický jazyk aj metódou Jolly Phonics, pri ktorej sa začína vyučovanie nie učením písmeniek ale zvukov.
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod. Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Šarkaniáda - ŠKD
  • Beseda
  • exkurzie do Trnavy
  • ŠH
  • Sch_m
  • Oči nie sú všetko
  • Múzeum holokaustu Sereď
  • 4.D
  • ŠKD Turnaj v zrýchlenej vybíjanej 3. ročníkov
  • MSR v gymnastickom štvorboji
  • MDD zábavno-edukatívne predstavenie
  • Daniel Ryška - Majster sveta v karate