• Rada školy

    •  RADA ŠKOLY PRI ZŠ FÁNDLYHO 11  V PEZINKU má 11 členov.

      Členmi rady školy sú:   

     · 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

     Predseda rady školy: Mgr. Martin Dulaj

     Podpredseda rady školy: Mgr. Mária Neurathová

      

     · 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

     p. Elena Cingelová

      

     · 4 zvolení zástupcovia rodičov:

     Ing. Vladislav Berkovič

     Mgr. Andrea Mozolová

     Mgr. Jozef Vlado

     Bc. Michaela Zedníčková

      

     · 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     Bc. Marek Manák

     Ing. Pavol Rybár

     Mgr. Ľubomír Uhlár

     Prof. Ing. Elena Žárska, CSc.

      

      

     Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Štatút Rady školy 2019

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev