• Riaditeľské voľno

    • 18.03.2019 12:15
    • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje , že
     dňa 03.04.2019 ( streda )

     sa uskutoční na škole celoslovenské testovanie žiakov 9.
     ročníka MONITOR 9.

     Z uvedeného dôvodu v tento deň udeľuje

     žiakom 5., 6., 7. a 8. ročníka riaditeľské voľno

     Žiaci 1. stupňa majú aktivity podľa pokynov triednych
     učiteliek.
     Žiaci 2. stupňa budú automaticky odhlásení zo stravovania.

     Ing. Monika Hlúšková
     riaditeľka školy
    • viac
    • Literárno - výtvarná súťaž

    • 10.03.2019 10:55
    • Malokarpatská knižnica v Pezinku oddelenie pre mládež dňa 6.3.2019 zorganizovala VYHODNOTENIE LITERÁRNO-VÝTVARNEJ SÚŤAŽE za rok 2018. Z našej školy boli ocenené dievčatá :

     • 1.miesto za výtvarnú prácu na tému: Svet je jedna báseň získali Katarína Bížová a Petra Košťálová zo 4.C triedy
     • Špeciálnu cenu knižnice za literárno-výtvarnú prácu  na tému : Svet je jedna báseň získali Lujza Mozolová, Olívia Zaťková, Michaela Olejníková zo 4.C triedy
     • 2.miesto za literárnu prácu na tému: Dary Zeme obdržala Paulína Pilková z 9.B triedy
     Foto TU
    • viac
    • Oznam o zápise žiakov do 1.ročníka

    • 04.03.2019 12:03
    •  Oznam o zápise žiakov do 1.ročníka

      

      

     Riaditeľstvo ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že

     zápis žiakov do prvého ročníka
     sa uskutoční v dňoch 04. a 05. apríla 2019 

     v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod.

    • viac
    • CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV  9. ROČNÍKA

    • 18.02.2019 07:07

    • CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV  9. ROČNÍKA

     T9-2019

     ( informácia pre rodičov a žiakov 9. ročníka)

      

     Dňa  3. apríla 2019 (v stredu)  sa žiaci  9. ročníka zúčastnia Celoslovenského testovania  z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

     Testovanie bude prebiehať v čase od 7.50  do 11.50 hod.  

     Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia – od 7.50  do 12.20 hod.

     Žiaci so ZZ zaradení do 2. skupiny obmedzenia – od 7.50  do 12.50 hod.  

     Bližšie informácie nájdete na www.nucem.sk/Testovanie 9                                                              

     Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.

    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev