Navigácia

 • 1. februára 2018 sa v našej škole uskutočnil tematický poldeň "Karneval".
  19.02.2018 11:40 | viac »
 • Dňa 19.12.2017 sme pripravili vianočnú akadémiu pre rodičov primárneho vzdelávania. Vianočnej akadémie sa zúčastnilo asi 350 žiakov  1. stupňa. Žiaci predviedli rodičom aj spolužiakom rôzne tance, zaspievali piesne, zarecitovali básne a zahrali divadielko.
  08.01.2018 09:11 | viac »
 • Dňa 4.12. naši prváci svojimi básničkami a pesničkami  vo vestibule školy rozsvietili stromček. Odteraz nám vo vestibule krásne svieti.
  20.12.2017 21:37 | viac »
 • V dňoch 24.10. a 25.10. sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili exkurzie v Hlohovci.
  02.11.2017 20:26 | viac »
 • V tento mesiac by sme si mali obzvlášť uctiť a dať najavo, čo pre nás znamenajú naši starkí.  Pri tejto príležitosti si žiaci z 2.C s pani učiteľkou  Rozbeskou dňa 13.10. 2017 pripravili hudobný a tanečný program, ktorým obohatili starkých v Domove sociálnych služieb.
  29.10.2017 13:22 | viac »
 • V dňoch od 16.-19. októbra 2017 sa na našej škole uskutočnila výstavka tekvičiek a jesenných plodov. Nápadité tekvičky aj jesenné ozdôbky krásne zdobili náš vestibul. Šikovnosť detí bola odmenená diplomom a sladkou odmenou.
  27.10.2017 07:38 | viac »
 • Aj tento rok, ako každý iný, sa uskutočnili Dni zdravej výživy. Začali sme Ovocným dňom, ktorý bol 3.10. 2017. Porozprávali sme sa, prečo je dôležité jesť ovocie.
  27.10.2017 07:34 | viac »
 • V krásny slnečný deň  29.6. 2017 sa konala rozlúčka 4. ročníkov spojená s programom žiakov. Naši štvrtáci ukázali svoj talent a zahrali na hudobných nástrojoch, zatancovali, recitovali a zaspievali. Žiaci sa poďakovali pani učiteľkám za všetko čo ich naučili, za ich trpezlivosť a starostlivosť. Potom ich pani učiteľky odprevadili na 2. stupeň. 
  Želáme všetkým, aby sa im darilo na 2.stupni.
  04.07.2017 16:38 | viac »
 • V dňoch 19. - 21. júna sa žiaci prvého ročníka zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni v Pezinku. Skúsení inštruktori naučili žiakov správnej technike plávania. Kurz žiakov bol ukončený pretekom v plávaní a diplomom.
  22.06.2017 08:14 | viac »
 • Dňa 7.06.2017 sa na škole konala súťaž o Pohár riaditeľa školy.

  Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. stupňa. Každú triedu reprezentovali 2 chlapci a 2 dievčatá. Spolu medzi sebou súperilo 16 družstiev so 64 žiakmi.
  20.06.2017 12:46 | viac »
 • Dňa 15.6.2017 prváci navštívili Múzeum dopravy a zúčastnili sa DOD v Prezidentskom paláci.
  19.06.2017 09:14 | viac »
 • V týždni 12.06. – 15.06. sa žiaci prvého stupňa zúčastnili projektu „Malí šampióni v udržateľnosti“
  18.06.2017 20:56 | viac »
 • V týždni od 15.- 19. 5. 2017 sa 71 žiakov 4. tried našej školy zúčastnilo Školy v prírode. Ubytovaní sme boli v Horskom hoteli Primula v Zuberci, ktorý bol obkolesený krásnou prírodou. Izby boli veľmi útulné a deti sa ich snažili udržiavať v čistote a v poriadku, pretože sa každý deň bodovali. Týždeň sme mali krásny, slnečný.
  01.06.2017 17:22 | viac »
 • Dňa 27.- 28. 4 2017 sa  žiaci 4. ročníka  zúčastnili zážitkového vyučovania  v Košiciach.
  26.05.2017 07:17 | viac »
 • Pri príležitosti celoslovenského podujatia NOC  MÚZEÍ A GALÉRIÍ sa 20.05.2017 v Malokarpatskom múzeu v Pezinku konalo vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže "HĽADÁ SA PÁN PROFESOR PREŠ".
  31.05.2017 07:19 | viac »
 • Dňa 28.3. 2017 sa niektorí žiaci 1.stupňa zúčastnili milého podujatia v Dome sociálnych služieb „Žiaci recitujú seniorom“.
  28.04.2017 19:33 | viac »
 • Dňa 22. 3. 2017 sa konalo v telocvični školy školské kolo v Rýchlej vybíjanej.  Sily si zmerali žiaci 3. a 4. ročníka.  Družstvo každej triedy tvoril výber 10 hráčov a 2 náhradníci.
  26.03.2017 12:13 | viac »
 • Pri príležitosti mesiaca venovaného knihám sme si pripravili podujatie, ktorého cieľom bolo vzbudiť záujem o knihy, časopisy a hlavne čítanie. Zorganizovali sme predajnú akciu kníh za zvýhodnené ceny. O kúpu kníh bol veľký záujem. Tešíme sa, že deti radi čítajú.
  17.03.2017 11:07 | viac »
 • Dňa  2. februára sa konal pre 1. stupeň hudobný motivačno-výchovný program pod názvom Prvá pomoc. Kde sa účinkujúci snažili priblížiť, svojim zaujímavým programom, problémy v ktorých sa môžu ocitnúť mladí i dospelí. Vystúpenie obohatila videoprojekcia a ukážky postupu pri záchrane ľudského života.
  22.02.2017 20:24 | viac »
 • V dňoch 6.2. - 13.2 2017 sme usporiadali pre žiakov 1. stupňa štafetové hry.
  22.02.2017 19:56 | viac »
 • Tak ako každý rok, i tento pred vianočnými sviatkami deti už netrpezlivo čakali, kedy pripravíme Vianočné trhy, na ktorých sa predávajú výrobky, ktoré si vyrobili deti so svojimi pani učiteľkami alebo rodičmi. Štvrtáci s radosťou predávali výrobky počas jedného týždňa (12. -16. 12. ) cez prestávky a cez hodiny sa striedali v strážení výrobkov.
  28.12.2016 20:37 | viac »
 • Žiaci prvého ročníka za pomoci svojich mamičiek pripravili Mamičkin jablčník, ktorý ponúkali žiakom a zamestnancom školy. Koláčiky podávali na vopred pripravených papierových táckach.
  Ďakujeme mamičkám a prvákom za pekné podujatia.
   
  07.12.2016 06:19 | viac »
 • V týždni od 17.-21.10.2016 sa konala v našej školeVýstava tekvičiek. Krásne výtvory šikovných rúk našich žiakov a ich rodičov  zdobili vestibul školy.
  22.10.2016 15:30 | viac »
 • Aj tento rok  sa na našej škole uskutočnili Dni zdravej výživy.
  22.10.2016 15:03 | viac »
 • Dňa 19. 9. 2016 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili exkurzie na BIOFARME v Stupave. Zvieratá sme spoznávali a videli priamo v prírode.
  05.10.2016 06:14 | viac »
 • Dňa 23. 9. 2016 sa uskutočnila pre štvrté ročníky exkurzia do Hlohovca. Navštívili sme planetárium M.R. Štefánika a Vlastivedné múzeum.
  30.09.2016 19:57 | viac »
 • Koniec školského roka sme žiakom spestrili zumbou. Zumbu si mali možnosť zatancovať žiaci prvého stupňa od 1. - 4. ročník.
  16.07.2016 15:55 | viac »
 • Dňa 15. 06. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili atletickej súťaže o pohár riaditeľky školy. Súťaže sa zúčastnilo 64 žiakov v 16 družstvách. Zmerali si svoje sily v atletických disciplínach:

  12.07.2016 18:07 | viac »
 • Dňa 16.-17.6. sa 62 žiakov 4. ročníka  zúčastnilo exkurzie v Košiciach. Navštívili : Miklušovu väznicu, Uličku remesiel (pekári, kováči, hrnčiari), Dom remesiel (krajčíri), Dóm sv. Alžbety, podzemné múzeum.
  12.07.2016 17:26 | viac »
 • Dňa 30.5. sa uskutočnila beseda Exupéry: Malý princ so 4.C triedou  v Malokarpatskej knižnici.
  11.07.2016 16:06 | viac »
 • Všetky 4. ročníky sa zúčastnili exkurzie do Trnavy. Navštívili Západoslovenské múzeum a Mestskú vežu.
  11.07.2016 15:06 | viac »
 • Žiaci 4.E triedy sa zúčastnili pri výrobe výrobkov na vianočné trhy. Vytvorili krásne výrobky o ktorých kúpu bol veľký záujem.
  11.07.2016 15:04 | viac »
 • Pezinská športová olympiáda, ktorej 14. ročník sa konal 23.6. 2016, je jedinou medziškolskou športovou aktivitou tohto druhu, v ktorej si svoje športové schopnosti testujú žiaci mladšieho veku.

  28.06.2016 13:54 | viac »
 • Dňa 2. 6. sa triedy 3.A a 3.C vybrali na koncoročný výlet do Bojníc. Nebolo to jediné miesto, ktoré sme navštívili.

  20.06.2016 11:55 | viac »
 • Triedy 3.A, 3.B a 3.C si vytvorili pred triedami krásne bylinkové záhony.

  06.06.2016 20:52 | viac »
 • Dňa 31.5. 2016 sa triedy 1.C a 1.E zúčastnili inscenácie Chlapec bez mena.Túto autorskú interaktívnu rozprávku inšpirovanú pôvodnými indiánskymi príbehmi a kultúrou odohralo divadlo Luna storytelling.
  03.06.2016 08:50 | viac »
 • Dňa 9. mája 2016 si vybraní žiaci zo všetkých tried 3. a 4.ročníka overili svoje vedomosti z anglického jazyka v súťaži SUPERANGLIČTINÁR 2016.

  02.06.2016 11:22 | viac »
 • 4.5. 2016 sme zorganizovali pre žiakov I. st. "Náučný chodník " okolo našej školy pod vedením p. uč Melichárovej Ľ. a p. uč.Prešinskej.
  26.05.2016 18:23 | viac »
 • Škola v prírode sa konala 18.4.- 22.4. 2016  v penzióne Lesana.
   
  11.07.2016 15:56 | viac »
 • Trieda 3.E sa 23.5.2016 vybrala na exkurziu letiska M.R.Štefánika v Bratislave. Deti si obzreli vnútro novšieho aj staršieho vládneho špeciálu, takisto policajnej helikoptéry.
  26.05.2016 17:55 | viac »
 • Žiaci 1.stupňa sa pod vedením svojich učiteliek zapojili do zberu plastových vrchnákov pre firmu Tenarry v Pezinku.

  23.05.2016 18:11 | viac »
 • V dňoch 18. – 22- apríla 2016 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili školy v prírode v Tatrách. Žiaci mali v škole prírody bohatý program.

  02.05.2016 14:04 | viac »
 • Dňa 18.4.2016 sa uskutočnila v ŠKD beseda s pani spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou. So sebou si priniesla aj psíka, z ktorého sa všetci veľmi tešili. Porozprávala nám o svojej novej knižke Život na štyroch labkách.
  20.04.2016 08:52 | viac »
 • Žiaci 2.ročníkov sa zúčastnili exukrzie v RTVS.
  18.04.2016 08:49 | viac »
 • Dňa 6.4.2016 sa všetky 3. ročníky zúčastnili vlastivednej exkurzie v Modre.

  08.04.2016 10:02 | viac »
 • Dňa 21.3. 2016 sa uskutočnilo Divadielko Danka a Janka pre žiakov 2.3.a 4. ročníka, ktorí sa zúčastnili tútorského čítania. Divadlo sa žiakom veľmi páčilo a slávnostne tak ukončili čítanie knihy o Danke a Janke.
  24.03.2016 12:47 | viac »
 • Dňa 3.3.2016 sa uskutočnilo školské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín pre žiakov 1. stupňa.

  14.03.2016 13:56 | viac »
 • Podporte práce našich žiakov v súťaži Čitateľský oriešok! 
  Práce je možné podporiť vo verejnom hlasovaní na facebookovom profile organizátora. Žiaci, učitelia, rodičia, starí rodičia, kamaráti a všetci známi tak svojím "lajkovaním" na linky prác, môžu podporiť našich mladých autorov kresieb. Práce s najväčším počtom lajkov získajú hodnotné ceny.
  02.03.2016 18:09 | viac »
 • Dňa 5.2. 2016 sa uskutočnili na I.stupni triedne Fašiangové karnevaly. Deti sa preobliekli za krásne postavičky z rozprávok, filmov či z ríše zvierat. Spoločne sme si schuti zatancovali a zabavili sme sa pri súťažiach.
  06.02.2016 15:21 | viac »
 • Dňa 11. januára 2016 sa žiaci 3.A, 3.B, 3.C, 3.E, 4.A a 4.B zúčastnili divadelného predstavenia „Mlynárkin pytač“ v Divadle Jána Palárika v Trnave.
  18.01.2016 14:56 | viac »
 • V týždni od 14.-17.12. sa na našej škole uskutočnili vianočné trhy. Žiaci aj tento rok vytvorili krásne, nápadité výrobky. Výťažok z predaja bude použitý na pomôcky pre žiakov našej školy. Ďakujeme.
  17.12.2015 17:01 | viac »
 • Šikovné deti z 1.B vyrábali krásne vianočné svietniky, ktoré ozdobili peknými vianočnými ozdobami. 
  17.12.2015 16:48 | viac »
 • V pondelok 7.12. 2015 mali deti na 1. stupni vzácnu návštevu. Prišli nás navštíviť a aj obdariť Mikuláš, čert a anjel. Šikovné deti mu zarecitovali krásne básničky, zaspievali pesničky z čoho mal Mikuláš veľkú radosť a obdaril deti za to. 
  12.12.2015 11:00 | viac »
 • Prvý stupeň sa zúčastnil krásnej akcie "Vianoce v múzeu" . Škriatkovia nás všetkých krásne privítali a povedali nám, čo všetko zažijeme v tento tvorivý deň.
  07.12.2015 12:36 | viac »
 • V týždni od 16. - 23. 11. 2015 sa tretiaci zúčastnili Korčuliarskeho výcviku v zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v Bratislave.  Skúsení inštruktori naučili žiakov správnej technike korčuľovania. Kurz bol ukončený krásnym diplomom a korčuľovaním po celom obvode ľadu.
  30.11.2015 11:07 | viac »
 • Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra navštívili žiaci I. stupňa Malokarpatskú knižnicu, kde sa dozvedeli zaujímavé veci o Štúrovi a jeho živote.
   
  16.11.2015 17:16 | viac »
 • Zážitkové a vlastivedné učenie v Bratislave s 3.B a 3.C. sa uskutočnilo  19.10.2015 . Deťom sa páčili  bratislavské povesti s pútavým výkladom  našej p. sprievodkyne. 
  16.11.2015 17:08 | viac »
 • Dňoch 28. októbra - 5. novembra 2015 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili športového podujatia v štafetovom behu. Súťažili v týchto disciplínach:
   
  16.11.2015 16:58 | viac »
 • Mesiac október patrí​ úcte našim starkým. Pri tejto príležitosti žiaci a žiačky z krúžku Literárno - dramatický folklór, pod vedením p. učiteľky Alenky Rozbeskej, potešili starkých krásnymi piesňami a tancami.
  10.11.2015 10:52 | viac »
 • Naša škola sa zapojila do projektu „Zbieram baterky“.
  04.11.2015 15:39 | viac »
 • Pochutili sme si na mliečnych dobrotkách.
  Všetci sme mali plné brušká. Tešili sme sa!
  04.11.2015 15:34 | viac »
 • Dňa 26. októbra 2015 sme usporiadali „MAMIČKIN JABLČNÍK“.
   
  03.11.2015 08:40 | viac »
 • V týždni od 19.-23.10 sa konala vo vestibule školy Výstava tekvičiek. Žiaci I. stupňa s pomocou rodičov,vytvorili nádherné bytosti z tekvičiek. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí nám predviedli svoje umelecké výtvory. 
  25.10.2015 10:10 | viac »
 • Dňa 22.10. 2015 sa konala Vlastivedná exkurzia do mesta Bratislava pre tretie ročníky.
  23.10.2015 11:39 | viac »
 • Dňa 14. 10. 2015 sa na I. stupni uskutočnil v rámci týždňa zdravej výživy -  Mliečny deň. Deti a pani učiteľky si priniesli rôzne mliečne pochúťky. Porozprávali sme sa, prečo je mlieko dôležité a čo všetko sa z neho vyrába.
  14.10.2015 19:41 | viac »
 • Dňa 7.10. 2015 sa uskutočnil na 1. stupni Zeleninový deň. Deti si priniesli rôzne druhy zeleniny, z ktorých si pripravili chutné nátierky a spoločne si na nich pochutili.
  07.10.2015 16:52 | viac »
 • Dňa 30.9. 2015 sa uskutočnil na I. stupni Ovocný deň.
  02.10.2015 09:12 | viac »
 • Dňa 24. 9. 2015 sa žiaci štvrtého ročníka (4.A, 4.B, 4.C) zúčastnili exkurzie do planetária a hvezdárne a navštívili vlastivedné múzeum.
   
  30.09.2015 11:54 | viac »
 • Dňa 23. 9. 2015 sa pre žiakov 1.stupňa uskutočnila v telocvični ukážka „Hands up“. Traja šikovní športovci predviedli deťom, že s loptou sa dá nielen triafať do bránky či na kôš, ale aj robiť zaujímavé triky.
   
  26.09.2015 09:13 | viac »
 • Exkurziu so sprievodcom, ktorú sme mali pripravenú pre 53 žiakov z tretieho ročníka na dva dni, sme začali v Banskej Štiavnici prehliadkou Starého centra prepletenou povesťami  a rozprávaním o siedmych štiavnických divoch.
  (Žiaci sa zoznámili s históriou, pamätihodnosťami a osobnosťami mesta zábavným spôsobom - prostredníctvom príbehov, hádaniek a otázok).
   
  24.06.2015 10:32 | viac »
 • Dňa 2.6. 2015 sa žiaci 4.B a 4.E triedy zúčastnili výletu na Čachtický hrad. Žiaci navštívili aj Draškovičov kaštieľ a park miniatúr v obci Podolie. Výlet ukončili opekačkou.
  13.06.2015 11:34 | viac »
 • Pri príležitosti Dňa Zeme si žiaci 1. stupňa pomocou aktivít na náučnom zelenom chodníku okolo školy vyskúšali svoje vedomosti z ekológie. 
  28.05.2015 07:17 | viac »
 • V dňoch 29. - 30. apríla 2015 sa 4. ročníky zúčastnili zážitkového vyučovania v Košiciach.
   
  18.05.2015 06:25 | viac »
 • Dňa 14. 4. 2015 sa trieda  4.E zúčastnila besedy ku knižke od Astrid Lindgrenovej Pipi Dlhá Pančucha v Malokarpatskej knižnice. 

  Fotografie si môžete pozrieť TU.
  02.05.2015 20:43 | viac »
 • Dňa 13.4. 2015 sa uskutočnil na našej škole Deň tanca pre 1. stupeň. 

  Fotografie si môžete pozrieť TU.
  02.05.2015 20:38 | viac »
 • Dňa 15.4.2015 trieda 2.A navštívila Malokarpatské múzeum a stali sa z nich nachvíľu bádatelia. Deťom sa táto aktivita veľmi páčila.

  Fotografie si môžete pozrieť TU.
  02.05.2015 20:37 | viac »
 • Na podporu detského čítania sa žiaci 2.B a 3.A pravidelne stretávali na hodinách „Tútorského čítania“ a vzájomne si odovzdávali skúsenosti. Táto vzájomná spolupráca bola veľkým prínosom pre obe triedy.
  02.05.2015 08:29 | viac »
 • Všetky štvrté ročníky sa zúčastnili zážitkového vyučovania vlastivedy v dňoch 24. 3. a 25. 3. 2015.
  V rámci tohto vyučovania navštívili mesto – Trnava. Žiaci sprevádzaní sprievodkyňou a jej odborným výkladom, navštívili Baziliku sv. Mikuláša, Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, mestskú vežu i sochu Antona Bernoláka. 
  07.04.2015 11:05 | viac »
 • V dňoch 20. 3. a 27. 3. 2015 sa druhé ročníky zúčastnili návštevy Západoslovenského múzeaDomu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave. Sprievodkyňa oboznámila žiakov s budovou múzea. Múzeum zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v Trnavskom kraji.
   
  07.04.2015 10:42 | viac »
 • V dňoch 18. a 20. marca sa žiaci 3.A, 3.B a 3.C  (75) zúčastnili vlastivednej exkurzie. Spoznávame Bratislavu.  Nadviazali na predchádzajúcu exkurziu, ktorej sa zúčastnili na jeseň.  Druhý okruh Bratislavou sme začali pri Dunaji, kde si žiaci vypočuli prvú povesť o dunajskom orlovi.  Po vypočutí povesti sme sa presunuli k budove Reduty. Dozvedeli sme sa, že v týchto miestach sa konalo predstavenie kráľa svojmu ľudu. Od budovy Reduty sme sa presunuli k bývalej Rybnej bráne, ktorá bola najmladšia a najmenšia brána v Bratislave. Za čias Márie Terézie bola zbúraná. Prezreli sme si aj Ganymedovú fontánu pred Národným divadlom a vypočuli sme si druhú povesť o orlovi. Orol z Ganymedovej fontány podľa povesti zachránil Bratislavu pred nepriateľom.
  07.04.2015 10:26 | viac »
 • Dňa 11.3. sa žiaci 2.A triedy zúčastnili krstu knihy Kamaráti zo Snehuliakova 2 v Malokarpatskej knižnici so spisovateľom Júliusom Belanom – autorom knihy.
  24.03.2015 06:51 | viac »
 • V dňoch 19. – 26. 2. 2015 sme absolvovali lyžiarsky výcvik na Zochovej chate. Kurzu sa zúčastnilo 41 žiakov. Žiaci boli na svahu rozdelení do piatich skupín. Lyžovať začínali o 10,30hod. a končili o 12,30hod.
  15.03.2015 20:55 | viac »
 • Dňa 11.3.2015 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
  Výsledky :
  15.03.2015 20:44 | viac »
 • Žiaci prvého stupňa spojili svoje sily v štafetovej súťaži.
  27.02.2015 13:03 | viac »
 • V týždni od 16.2. - 20.2. 2015 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik pre žiakov 4. ročníkov na Zochovej chate. 
  25.02.2015 06:27 | viac »
 • V školskom roku 2014/15 žiaci štvrtých ročníkov využívajú výukové programy  na hodinách matematiky. Žiaci sa hravou formou oboznamujú a utvrdzujú v matematických operáciách (sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie).
  18.02.2015 16:41 | viac »
 • V dňoch  14.11., 26.11.a 28.11. 2014 sa žiaci 3.A, 4.C, 4.D, 3.E,  2.B, 2.C a 3.B  zúčastnili projektu Čítanie s Osmijankom. V rámci tohto projektu žiaci sledovali inscenované čítanie rozprávky o Osmijankovi. V druhej časti si žiaci vytvorili krásne výrobky
   
  22.12.2014 11:43 | viac »
 • V dňoch 10.- 12. decembra 2014 sa uskutočnili v našej škole vianočné trhy. Veľmi pekné výtvory našich detí, rodičov a pani učiteliek obohatili aj tento rok tradičné vianočné trhy. Výťažok z nich bude použitý pre potreby žiakov našej školy. 
  22.12.2014 11:31 | viac »
 • Prvý decembrový týždeň sa 59 žiakov z tretích tried zúčastnilo korčuliarskeho kurzu. Kurz sme absolvovali v Bratislave HC Petržalka. Žiaci začínali korčuľovať o 10,00 hod a končili 11,30 hod. Mnohí žiaci sa po prvýkrát postavili na korčule.
  17.12.2014 20:36 | viac »
 • Kuchár Michal Šiška 2.12.2014 navštívil našu školu, aby našich žiakov naučil správne sa stravovať. Viac sa dočítate v článku TU.
  12.12.2014 05:24 | viac »
 • Dňa 26. 11. 2014 sme sa už po deviatykrát pokúsili medzi žiakmi prvého stupňa vzbudiť záujem o čítanie. Usporiadali sme „Maratón v čítaní“, ktorý trval 4 vyučovacie hodiny. Súbežne sa čítalo v druhom, treťom aj štvrtom ročníku po 40 min. 
  02.12.2014 20:21 | viac »
 • Dňa 26.11. 2014 sa žiaci 2.A a 2.E zúčastnili projektu Čítanie s Osmijankom. V rámci tohto projektu žiaci sledovali inscenované čítanie rozprávky o Guľkovi Bombuľkovi. V druhej časti si žiaci vytvorili Písmenkového Guľka Bombuľka.
  02.12.2014 15:51 | viac »
 • V dňoch 4. a 6. novembra sa žiaci tretieho ročníka (v počte 74) zúčastnili vlastivednej exkurzie do Bratislavy
  21.11.2014 17:47 | viac »
 • Dňa 5.11. 2014 sa všetky 4. ročníky našej školy zúčastnili exkurzie v Hlohovci. Žiaci s pani učiteľkami navštívili Planetárium a Vlastivedné múzeum.

  Fotky si môžete pozrieť TU.
  20.11.2014 19:14 | viac »
 • V rámci Dní zdravej výživy sme mali tento rok na našej škole na 1. stupni Ovocný deň (7.10.) Zeleninový deň (14.10.) a Mliečny deň (21.10.) 
  30.10.2014 08:24 | viac »
 • V týždni od 29.9. -  2.10.2014 sa uskutočnila na našej škole výstavka tekvičiek
  30.10.2014 08:22 | viac »
 • Dňa 15. októbra 2014 sa triedy 2.A, 3.A a 4.D zúčastnili besedy so spisovateľkou Gabrielou Futovou, ktorá sa konala v Malokarpatskej knižnici. 
  30.10.2014 08:23 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
  Fándlyho 11
  90201 Pezinok
 • 033 / 641 22 53
  033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria