• Moje telo - interaktívna výstava v Bratislave

     • Dňa 19.2.2019 navštívili žiaci 2.B a 3.A triedy interaktívnu výstavu Moje telo v Bratislave. Prostredníctvom siedmich stanovíšť sa dozvedeli  mnoho zaujímavosti a záhad o svojom tele. Vo vnútri mozgu získali viac informácií o tom, ako fungujú ľudské zmysly – čuch, chuť, hmat, zrak a sluch. Nasledovala kostra a svaly, kde si zopakovali, akú nenahraditeľnú rolu hrajú svaly pre pohyb tela. Názorne videli ako pracujú naše vnútorné orgány. Na záver sa zahrali na operatérov. Žiaci sa vrátili plní nových zážitkov a vedomostí - veď pozrite.
      Foto TU
     • Štafetové hry

     • V dňoch 11. a 12. februára sa  na 1. stupni konali štafetové hry.
      Žiaci si navzájom zmerali sily a športové výkony. Atletické disciplíny plnili so zápaľom v tradícií fair play. 
      Foto TU
     • ŠKD - divadielko Veselá rozprávka

     • Dňa 13.2.2019 sa v jedálni školy pre deti z ŠKD uskutočnilo divadielko - Veselá rozprávka.
      Foto TU
     • ŠKD - Pexesový turnaj 3.-4. ročník

     • Dňa 12.2.2019 sa uskutočnila celoklubová akcia pre 3. a 4. ročník - Pexesový turnaj.
      Foto TU

     • ŠKD - Pexesový turnaj 1.-2. ročník

     • Dňa 7.2.2019 sa uskutočnila celoklubová akcia ŠKD pre 1. a 2. ročník - Pexesový turnaj.
      Foto TU
   • Kontakty

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
  • Počítadlo návštev