• Rodičovské združenia

     • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku pozýva rodičov a zákonných zástupcov na RZ, ktoré sa uskutočnia:

      pre 1. stupeň dňa 19.11.2019 (utorok) o 17:00

      pre 2. stupeň dňa 18.11.2019 (pondelok) o 17:00

     • OZNAM

     • dňa 20.11.2019 ( streda )
      sa uskutoční na škole celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka "TESTOVANIE 5".

      Z uvedeného dôvodu bude v tento deň riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9.ročníka.

      Žiaci 1. stupňa majú aktivity podľa pokynov triednych učiteliek.
      Žiaci 2. stupňa budú automaticky odhlásení zo stravovania.

      Ing. Monika Hlúšková
      riaditeľka školy

     • K O M P A R O ( informácia pre rodičov a žiakov 9. roč.)

     •        Dňa  14. 11. 2019 (vo štvrtok) sa žiaci 9. ročníka v rámci projektu KOMPARO  zúčastnia testovania z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry  .

             Testovanie bude prebiehať v čase od 7.45  do 10.40 hod.

             Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.

     • Vlastivedné múzeum

     • V dňoch 15. a 25. októbra žiaci 4. ročníka navštívili Vlastivedné múzeum, ktoré sídli v objekte františkánskeho kláštora. Mohli sme obdivovať exponáty zo starej kuchyne - porcelán, kamenina, sklo v ľudovom prostredí, dobové oblečenie – ženský ľudový odev, a zvieratá žijúce na našom území.

      V planetáriu M. R. Štefánika sme sa oboznámili s astronomickým pozorovaním slnka a nočnej oblohy. Počas premietania filmu na kopulu - umelú oblohu Kamilka na potulkách vesmírom“, sme   videli SlnkoMesiac, planéty, hviezdy viditeľné voľným okom, Mliečnu dráhu a to všetko v rôznych ročných obdobiach a zo zemepisných šírok od severného pólu po južný. Vo vstupnej hale sme si mohli prezrieť výstavu s astronomickou tematikou.

      Po skončení premietania sa žiaci presunuli k ďalekohľadu, cez ktorý mohli pozorovať slnko.Foto:

   • Kontakty

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
  • Fotogaléria

   • ŠKD Jesenné variácie 11. odd
   • Integrácia
   • Vlastivedné múzeum
   • 3-A Matematika - tvorba a plánovanie trasy
   • 3-A Pokus prírodoveda - vzduch
   • 3.A Poznávacia exkurzia Bratislava
   • 3-A Anglický jazyk - interaktívne opakovacie cvičenia
   • 3-A Výskumne ladená koncepcia (prírodoveda) - pokus ponáranie predmetov
   • Ovocný deň
   • Máme radi pohyb
   • Povzbudenie spolužiaka
   • Naše strašidlá