• TPK 2017/2018

     • V dňoch 4.- 8. júna 2018 sa uskutočnil XVII. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu, ktorého sa zúčastnilo 45 žiakov 8. ročníka a 4 vedúci.
     • Oznam - Skrátené vyučovanie.

     • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že od 13.6.2018 do 20.6.2018 bude vyučovanie skrátené z dôvodu dlhotrvajúceho počasia s vysokými teplotami. 
      Organizácia vyučovania:
      1. hod:   8.00 - 8.30 
      2. hod:   8.40 - 9.10
      3.hod:   9.30 - 10.00
      4. hod:   10.10 - 10.40
      5. hod:   10.50 - 11.20
      6. hod:   11.30 - 12.00

      Výdaj stravy v ŠJ je od 11.30 - 13.30. 
      Organizácia 
      ŠKD je bez zmeny.

      Ing. Monika Hlúšková
      riaditeľka školy

     • Plavecký výcvik - 1. ročník

     • Žiaci 1. ročníkov sa zúčastnili od 29.5. - 1.6. 2018  plaveckého výcviku v Pezinku.
     • Exkurzia Vodárenské múzeum

     • Siedmaci mali opäť možnosť v praxi si overiť vedomosti o kolobehu pitnej vody, zistiť, akým spôsobom sa získava, upravuje a dodáva do našich domácností pri návšteve Vodárenského múzea v Bratislave.
     • Exkurzia Donauen a Marchegg

     • Žiaci všetkých tried 5.ročníka sa zúčastnili exkurzie do rakúskeho lužného lesa Donaueun, kde mali možnosť vidieť a spoznať v prirodzenom prostredí veľa druhov vodných bezstavovcov aj stavovcov. 
     • Oznam ŠJ - odhlasovanie zo stravy

     • Odhlásiť stravu na posledné dni školského roku sa bude dať do 26.6.2018. Od 27.6.2018 sa odhlasovať už nedá z dôvodu vyúčtovania školského roku.
     • Krajské kolo v atletike žiakov ZŠ

     • V pondelok 4.6. sa konalo na Mladej Garde v Bratislave krajské kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ.
     • Seminárny deň 2018

     • Oznamujeme žiakom 2.stupňa, že nahlasovanie na prednášky Seminárneho dňa 2018 začína v sobotu 2.6.2018 o 8 hodine ráno na stránke www.seminarnyden.sk.
      Postup:

     • Sladký život

     • Milí rodičia, učitelia a žiaci, 
      vyjadrujeme  veľkú vďaku všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do charitatívnej tržnice Sladký život, ktorá prebiehala v piatok 25.5.2018. Ďakujeme tým, ktorí prispeli koláčikom, tým, ktorí si koláčik kúpili, prispeli finančne a žiakom, ktorí tržnicu pripravovali a koláčiky predávali.
     • Výsledky OK v atletike žiačok ZŠ

     • Dňa 18.5.2018 sa konalo okresné kolo v atletike žiakov na ZŠ Kupeckého v Pezinku.
     • Rozvrh pre 8. ročník počas TPK

     • Žiaci 8. ročníka, ktorí sa nezúčastnia TPK, majú náhradný rozvrh.
     • Výsledky celoslovenského testovania deviatakov

     • Výsledky tohtoročného testovania deviatakov  nás veľmi potešili

     • Oznam - riaditeľské voľno

     • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje všetkým rodičom a žiakom tunajšej školy, že
      dňa 15.06.2018 ( piatok )
      v y h l a s u j e riaditeľské voľno
      .
      Z tohto dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a ani školská jedáleň.

      Ing. Monika Hlúšková
      riaditeľka školy
     • Historicko - geografická exkurzia

     • Dňa mája 2018 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili tradičnej historicko -geografickej exkurzie, ktorá ich tento rok zaviedla do Maďarska, konkrétne do Ostrihomu a Višegrádu.
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Fotogaléria

  • ŠKD Jesenné variácie 11. odd
  • Integrácia
  • Vlastivedné múzeum
  • 3-A Matematika - tvorba a plánovanie trasy
  • 3-A Pokus prírodoveda - vzduch
  • 3.A Poznávacia exkurzia Bratislava
  • 3-A Anglický jazyk - interaktívne opakovacie cvičenia
  • 3-A Výskumne ladená koncepcia (prírodoveda) - pokus ponáranie predmetov
  • Ovocný deň
  • Máme radi pohyb
  • Povzbudenie spolužiaka
  • Naše strašidlá