• O pohár riaditeľky školy - 1.stupeň

     • Dňa 7.06.2017 sa na škole konala súťaž o Pohár riaditeľa školy.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. stupňa. Každú triedu reprezentovali 2 chlapci a 2 dievčatá. Spolu medzi sebou súperilo 16 družstiev so 64 žiakmi.
     • Prváci v múzeu a prezidentstkom paláci

     • Dňa 15.6.2017 prváci navštívili Múzeum dopravy a zúčastnili sa DOD v Prezidentskom paláci.
     • Malí šampióni v udržateľnosti

     • V týždni 12.06. – 15.06. sa žiaci prvého stupňa zúčastnili projektu „Malí šampióni v udržateľnosti“
     • PVK 2016/2017

     • Plavecký výcvik sa uskutočnil so žiakmi 6.ročníka v termálnom kúpalisku Vincov les pri Sládkovičove, v dňoch 5.6., 6.6., 7.6., 8.6., 9.6. 2017.
      Výcvik prebiehal podľa plánu 4hodiny denne. Žiaci boli rozdelení do piatich družstiev podľa plaveckej spôsobilosti. Výcvik viedli učitelia TŠV p. Gába V., p. Pivarček M., p. Sulanová S., p. Mészárosová A. a p. Ambrusová M.
     • TPK 2016/17

     • V dňoch 5.- 9. júna 2017 sa uskutočnil XVI. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu pre 8. ročník, ktorého sa zúčastnilo 48 žiakov a 4 pedagogickí vedúci.
     • Kurz Poznaj svoje hlavné mesto

     • V dňoch 23. až 25. mája 2017 sa uskutočnil kurz “Poznaj svoje hlavné mesto“, ktorý je každoročnou doplnkovou aktivitou pre žiakov piateho ročníka. Tento rok sa ho zúčastnilo 74 žiakov a piati pedagógovia. Cieľom kurzu je sprostredkovanie informácií o Bratislave, ktoré deti zúročia pri prehliadke vytypovaných lokalít.
     • Pezinská školská liga v OB - konečné poradie jednotlivcov

     • Konečné poradie žiakov v orietnačnom behu v rámci Pezinskej školskej ligy.
     • Geografická exkurzia

     • Dňa 8.6.2017 sa naši deviataci spolu so sprievodcom zúčastnili geografickej exkurzie Považský Inovec - hrad Tematín - obec Lúka. Na turistickej trase ich sprevádzali nádherné výhľady a dozvedeli sa viac o samotnom pohorí, miestnej vegetácii ako aj o zrúcanine hradu Tematín.
     • Študijno-poznávací pobyt, Torquay/ Torbay Anglicko

     • V dňoch 20.5.- 28.5. 2017 sa 31 žiakov našej školy (7. až 9. ročník) pod vedením 3 učiteliek anglického jazyka - Mgr. Evy Fridrichovej, Mgr. Dominiky Kasznárovej a Mgr. Kataríny Zverbíkovej - zúčastnilo študijno-poznávacieho pobytu v anglickom meste Torquay a jeho okolí.
     • Sahara - Pezinok

     • Dňa 6.6.2017 sa žiaci 8.A a 8.D zúčastnili projektového vyučovania. V čase keď ostatní spolužiaci majú turistiku v Slovenskom raji, ostatok triedy malo turistiku v mestskej časti Sahara.
     • O pohár riaditeľky školy

     • Každoročne riaditeľka našej školy usporadúva športové podujatie s názvom O pohár riaditeľky školy. Zúčastňujú sa ho žiaci všetkých ročníkov druhého stupňa v 6-členných družstvách z každej triedy (3 dievčatá, 3 chlapci). Žiaci súťažia v dvoch kategóriách - mladší a starší žiaci.
     • Zmena rozvrhu

     • Vážení rodičia,
      v dňoch 5.6. - 9.6. 2017 absolvujú žiaci 6. ročníka plavecký výcvikový kurz a žiaci 8. ročníka turisticko-poznávací kurz. Zostávajúci žiaci týchto ročníkov sa učia každý deň 5 vyučovacích hodín podľa zmeneného rozvrhu, ktorý si môžete pozrieť v nasledovných odkazoch:
      6.ročník
      8.ročník
     • MDD - tvorivé dielne

     • Dňa 1.6.2017 sa žiaci 6.C a 6.B zúčastnili tvorivých dielní pod vedením p.uč. Burdanovej a p. Granca.
     • Krajské kolo v atletike - družstvo dievčat

     • Dňa 1.6.2017 sa konalo KK športovej súťaže v atletike družstiev základných škôl. Družstvo dievčat tvorili: Zuzana Kováčová, Dominika Némethová, Nikol Hanúsková, Sabína Sandtnerová, Silvia Tománková, Martina Geletová, Mária Hubinská, Lenka Tománková, Zuzana Cibulová, Veronika Uhlárová.
     • Prednášky prvej pomoci 18.5.2017

     • Žiaci 7. ročníka sa zúčastnili na prednáškach prvej pomoci, ktoré sme pripravili spolu s Červeným krížom.
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev