• Krajské kolo v gymnastike

     • Dňa 25.4.2017 sa uskutočnilo KK v gymnastike ZŠ v Bratislave.
     • OK v biologickej olympiáde

     • Dňa 25.4. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kategória D pre 6. a 7. ročník.
     • Otvorená hodina Jolly Phonics

     • Na našej škole sa žiaci učia anglický jazyk aj metódou Jolly Phonics, pri ktorej sa začína vyučovanie nie učením písmeniek ale zvukov.
     • Podpora našej školy od spoločnosti LIDL

     • Lidl podporil našu školu športovými pomôckami v celkovej hodnote 3000 €.
     • Deň Austrálie

     • Vo štvrtok, 27.4.2017 žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali prednášky na tému Život v Austrálii, ktoré boli súčasťou Dňa Austrálie na našej škole.
     • Hip hop deň

     • V piatok 21.4.2017 sme si vyučovanie spríjemnili hudbou veľmi populárnou medzi mladými.
     • Novodobo so Shakespearom

     • Už 16.rok prebieha v rámci nášho regiónu okresná súťaž v anglickom jazyku: prednes poézie, prózy, piesne s doprovodom a bez doprovodu i kolektívne vystúpenie.Súťaž prebehla v dňoch 25.4., 26.4. a 27.4.2017.
     • Školská basketbalová liga - 5. turnaj

     • Piaty turnaj VISTA real Cupu 2016/2017 – Školskej basketbalovej ligy sa uskutočnil v pondelok 24.4.2017 v športovej hale SOŠ Komenského 27 v Pezinku.
     • Žiaci recitujú seniorom

     • Dňa 28.3. 2017 sa niektorí žiaci 1.stupňa zúčastnili milého podujatia v Dome sociálnych služieb „Žiaci recitujú seniorom“.
     • Veľkonočný turnaj

     • Dňa 7.4.2017 sa uskutočnil Veľkonočný turnaj v stolnom tenise na ZŠ Na Bielenisku v Pezinku.
     • Exkurzia vo vedeckom centre Aurelium

     • V utorok, 4.4.2017, sa žiaci 6.A a 6.D triedy spolu s pani učiteľkami vydali na cestu do Bratislavy, kde ich cieľom bolo pomerne nové vedecko-zabavné centrum Aurelium.
     • Múzeum židovskej kultúry

     • V stredu, 12 apríla 2017, sa 30 žiakov deviateho ročníka zúčastnilo exkurzie do Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Prehliadka múzea bola posledným zo série podujatí, ktoré škola realizujeme v rámci výchovy vedúcej k odbúravaniu rasových predsudkov, potláčaniu xenofóbie a intolerancie. V rámci výchovného programu deviataci navštívili Múzeum KL Aschwitz - Birkenau a Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré sa nachádza v priestoroch bývalého koncentračného tábora.
     • McDonald's Cup

     • Dňa 7.4. sa vybratí chlapci a dievčatá 4. ročníka zúčastnili Školskej súťaže mladších žiakov 1. stupňa ZŠ v minifutbale McDonalds´Cup.
     • Projektová angličtina

     • V dňoch 30.3.a 31.3.2017 sme zorganizovali na hodinách anglického jazyka v 6.ročníkoch projektové hodiny spojené s ochutnávkou. Témou mesiaca bolo jedlo a jeho príprava podľa receptu. 

     • Exkurzia VIDA science park BRNO

     • V piatok 17.3.2017 sme oäť navštívili vedecký park VIDA Science centrum v Brne - tentoraz sme si vybrali program SRDCE NA DLANI, kde sme vlastnoručne pitvali srdce z prasaťa a skúmali jeho stavbu a funkciu.

     • Školská basketbalová liga - 4.turnaj

     • Štvrtý turnaj VISTA real Cupu 2016/2017 – Školskej basketbalovej ligy sa uskutočnil vo štvrtok 30.3.2017 v športovej hale SOŠ Komenského 27 v Pezinku.
       

     • "Street workout park PANELKA"

     • Základná škola Fándlyho 11 Pezinok sa môže popýšiť novým streetworkoutovým ihriskom.

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev