• Biologická olympiáda 2016/2017

     • Vo štvrtok 30.3.2017 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády, kategória „C“, žiaci 8. a 9.ročníka. Máme radosť, že v silnej konkurencii a pri riešení neľahkých úloh sa našim žiakom darilo.

    • Podporme našu školu a vyhrajme športovú akadémiu Mateja Tótha powered by O2
     • Podporme našu školu a vyhrajme športovú akadémiu Mateja Tótha powered by O2

     • Začnite behať a vyhrajte pre našu školu Športovú akadémiu Mateja Tótha powered by O2

      Naša škola sa zapája do súťaže o grant Športovej akadémie Mateja Tótha. Súťaže sa zúčastní 79 základných škôl v rámci celého Slovenska. V období od 1.4.2017 sa budú účastníci súťaže registrovať a behať pre vybraný okres. Každý okres bude reprezentovať konkrétnu základnú školu zapojenú do tejto súťaže. Vyhrajú 3 základné školy v každom kraji s najvyšším počtom bodov počas trvania súťaže.

     • Rýchla vybíjaná - 1.stupeň

     • Dňa 22. 3. 2017 sa konalo v telocvični školy školské kolo v Rýchlej vybíjanej.  Sily si zmerali žiaci 3. a 4. ročníka.  Družstvo každej triedy tvoril výber 10 hráčov a 2 náhradníci.

     • 1. kolo Pezinskej školskej ligy v orientačnom behu

     • Dňa 22.3.2017 sa uskutočnilo 1.kolo Pezinskej školskej ligy v orientačnom behu. Preteky si odbehlo dokopy 106 žiačok a žiakov z 9 škôl z Pezinka, Modry, Šenkvíc a dokonca aj z Bratislavy.  
     • Okresné kolo vo volejbale žiačok

     • Dňa 21.3.2017 sa konalo OK vo volejbale žiačok ZŠ.

     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V dňoch 14. a 15. 3. 2017 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Súťaž je určená pre žiakov 3. - 8. ročníka základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Do okresného kola postúpilo 172 žiakov zo všetkých základných škôl a gymnázií v okrese Pezinok. 28 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi. 

     • Okresné kolo vo vybíjanej

     • Dňa 16.3.2017 sa uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej žiačok na ZŠ Na bielenisku v Pezinku.

     • Poznaj hlavné mesto

     • V dňoch 23. až 25. mája 2017 sa uskutoční kurz pre žiakov piateho ročníka pod názvom "poznaj svoje hlavné mesto". Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita klasických vzdelávacích osnov a jeho cieľo je umožniť deťom spoznať najvýznamnejšie miesta z histórie hlavného mesta, ale i jeho prírodné zaujímavosti.

     • Športové hry v hale Elán

     • So žiakmi primárneho vzdelávania sme sa tento školský rok úspešne zapojili do detskej atletickej súťaže v hale Elán v Bratislave.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dňa 8.3.2017 sa uskutočnilo školské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín pre žiakov 1. stupňa.
     • Marec - mesiac knihy

     • Pri príležitosti mesiaca venovaného knihám sme si pripravili podujatie, ktorého cieľom bolo vzbudiť záujem o knihy, časopisy a hlavne čítanie. Zorganizovali sme predajnú akciu kníh za zvýhodnené ceny. O kúpu kníh bol veľký záujem. Tešíme sa, že deti radi čítajú.
     • Prevencia

     • V dňoch od 3.3. do 17.3.2017 prebiehajú vo všetkých triedach školy prednášky na tému: Prevencia látkových a nelátkových závislostí. Prednášky zabezpečuje Mestská polícia Pezinok na všetkých ZŠ v Pezinku.

     • Čitateľský oriešok

     • Podporte aj tento rok práce našich žiakov v čitateľsko - výtvarnej súťaži Čitateľský oriešok!

     • Oznam pre rodičov žiakov 9.ročníka

     • Dňa 5. apríla 2017 (v stredu) sa žiaci 9. ročníka zúčastnia

      Celoslovenského testovania  z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.


      Testovanie bude prebiehať v čase od 7:50 do 11:10 hod.

      (žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia od 7.50 do 11.40)

      (žiaci so ZZ zaradení do 2.skupiny obmedzenia od 7.50 do 12.20)

      Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev