• Kontinuálne vzdelávanie

    • Zoznam pedagogických zamestnancov školy s aktuálnym počtom kreditov

     ( aktualizácia k 9.4.2018 )

     p.č. Titul pred Priezvisko Meno Funkcia Počet kreditov
     1 Mgr.  Ambrusová Michaela Učiteľ 105
     2   Balážová Michaela Vychovávateľ 92
     3 Mgr.  Bočevová Ľubica Učiteľ 60
     4 Mgr.  Bukvayová Martina Učiteľ 30
     5 Mgr.  Bulavová Iveta Učiteľ 61
     6 Mgr.  Burdanová Alena Učiteľ 30
     7 Ing.  Čabounová Zuzana Učiteľ 75
     8 Mgr.  Čermáková Milada Učiteľ 92
     9 Mgr.  Číková Monika Učiteľ 170
     10   Čížová Silvia Vychovávateľ 30
     11   Dobšovičová Iveta Vychovávateľ 30
     12 Mgr.  Dominová Emília Učiteľ 90
     13 Mgr.  Dulaj Martin Učiteľ 95
     14 Mgr.  Fridrichová Eva Učiteľ 68
     15 PhDr.  Gába Vladimír Učiteľ 75
     16 Mgr.  Golian Alena Učiteľ 30
     17 Mgr.  Gömöryová Silvia Učiteľ 60
     18 Mgr.  Grilliová Bibiána Učiteľ 45
     19 Mgr.  Guštafíková Regina Učiteľ 60
     20 Bc. Hanúsková Soňa Vychovávateľ 30
     21 Ing.  Hlúšková Monika Riaditeľ 94
     22 Mgr.  Hrachovská Katarína Učiteľ 60
     23 Mgr.  Illavská Terézia Učiteľ 60
     24   Janogová Ľubomíra Vychovávateľ 30
     25 Mgr.  Kasznárová Dominika Učiteľ 30
     26 Mgr.  Kocurková Oľga Učiteľ 66
     27 Mgr.  Košťálová Kvetoslava Učiteľ 60
     28 Mgr.  Kováčová Zlata Učiteľ 60
     29 Mgr.  Krajčovičová Adriána Učiteľ 60
     30 PaedDr.  Kurucová Eva Učiteľ 60
     31 PaedDr.  Laláková Ingrid Zástupca 229
     32 Mgr.  Liptáková Ivana Učiteľ 115
     33   Majeríková Miroslava Vychovávateľ 30
     34 PaedDr.  Masarovičová Beata Učiteľ 219
     35 Mgr.  Melichárová Ľudmila Učiteľ 139
     36 Mgr.  Mészárosová Adriana Učiteľ 60
     37 Mgr.  Mikuláš Marek Učiteľ 30
     38 Mgr.  Mikuličková Viera Učiteľ 65
     39 Mgr.  Mináriková Marianna Vychovávateľ 15
     40 Mgr.  Neurathová Mária Učiteľ 75
     41 Bc. Pepuchová Blanka Vychovávateľ 30
     42 Mgr.  Pilková Ľudmila Učiteľ 30
     43 Mgr.  Pivarček Milan Učiteľ 104
     44 Mgr.  Ravasová Eva Učiteľ 30
     45 Mgr.  Řezáčová Zuzana Učiteľ 60
     46 Mgr.  Schwarzová Patrícia Učiteľ 30
     47 Mgr.  Slivková Erika Učiteľ 59
     48 Mgr.  Slyšková Eva Učiteľ 60
     49 Mgr.  Strapáčová Renáta Učiteľ 91
     50 Mgr.  Sulanová Svatava Učiteľ 60
     51 Mgr.  Šimková Dominika Učiteľ 60
     52 Mgr.  Šnircová Martina Zástupca 66
     53 Mgr.  Udvardiová Dagmar Učiteľ 60
     54   Virgovičová Daniela Vychovávateľ 30
     55 Bc. Zvaríková Anna Vychovávateľ 30
     56 Mgr.  Zverbíková Katarína Učiteľ 68
     57   Žáčková Veronika Vychovávateľ 54

     Plan__kontinualneho_vzdelavania.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev