• Jesenný zber papiera

    • 10.09.2018 18:34
    • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku vyhlasuje jesenný zber papiera.

     Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje rodičom žiakov, že sa uskutoční zber papiera v dňoch:

     od 1.10.2018 do 4.10.2018
      

     Časový harmonogram :

     1.10.2018 (pondelok) – od 13.30 hod. do 17.30 hod.
     2.10.2018 (utorok) - od 7.00 hod. do 8.00 hod.
                                     - od 13.30 hod do 17.30 hod.

     3.10.2018 (streda ) - od 7.00 hod. do 8.00 hod.
                                      - od 13.30 hod. do 17.30 hod.

     4.10.2018 ( štvrtok ) - od 7.00 hod. do 8.00 hod.

     Na basketbalovom ihrisku bude pristavený kontajner, kde môžete papier v stanovených termínoch odovzdať.
     Peniaze zo zberu papiera budú použité na zlepšenie materiálneho vybavenia školy.

     Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc škole zberom papiera.
     Ďakujeme !

     Ing. Monika Hlúšková
     riaditeľka školy

    • viac
    • Rodičovské združenie

    • 05.09.2018 19:47
    • Základná škola Fándlyho 11 oznamuje, že rodičovské združenia sa uskutočnia
     10.9.2018 ( pondelok ) o 17:00 - 2. - 4. ročník
     11.9.2018 ( utorok ) o 17:00 - 5. - 9. ročník
    • viac
    • Oznam

    • 04.09.2018 11:08
    • Nadácia Wallace Toronta – dobrovoľnícky projekt
     Dňa 8.9.2018 ( v sobotu ) sa na našej škole uskutoční  v rámci dobrovoľníckeho projektu Nadácie Wallace Toronta brigáda zameraná na záhradné práce, vybudovanie bežeckej dráhy, úpravu školského pozemku, prípravné práce pre vybudovanie otvoreného prístrešku, kompostoviska, ekozáhrady a vyvýšených záhonov, montáž záhradného domčeka na náradie, úpravu doskočiska, náter plotu okolo školy a iné potrebné práce.

    • viac
    • Oznam

    • 31.08.2018 08:27
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 pre žiakov 2. - 9. ročníka, bude dňa 3.septembra (pondelok) o 8:00 hod.

     Riaditeľka ZŠ
     Ing. Monika Hlúšková
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev