Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 31/05/AS16/71-02/05 Výpoveď zmluvy - ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB s DPH 28.04.2020 Mesto Pezinok Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04.11.2015 Základná škola Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DPH 03.06.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.10.2017 Základná škola Talenty 01, s.r.o., Kostolná pri Dunaji Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O nájme nebytových priestorov Basketbalový klub s DPH 29.09.2017 Základná škola Basketbalový klub Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o nájme nebytových priestorov Groowedance s DPH 28.09.2015 Základná škola GROOWEDANCE Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 19.10.2015 Základná škola OZ Krúžky v škole Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O nájme nebytových priestorov GROOVEDANCE s DPH 29.09.2017 Základná škola GROOVEDANCE Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o nájme nebytových priestorov Groovedance s DPH 23.09.2016 Základná škola GROOVEDANCE Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti s DPH 26.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva 19/03/054/6 Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni" s DPH 25.09.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok ZS Fándlyho 11 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb s DPH 30.10.2019 Mgr. Rastislav Munk, PhD., advokátska kancelária Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlušková riaditeľka školy
Zmluva oservise aposkytnutízodpovednejosoby s DPH 25.01.2017 BESONE, s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva PZ002000030572_002 Dodávka pitnej vody s DPH 24.02.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Abonentná s DPH 10.10.2017 CWS boco Slovensko s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY s DPH 06.02.2017 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o poskytnutí grantu č. 403/17_EKQ s DPH 21.11.2017 Nadácia Volkswagen Slovakia Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o nájme Maspex Trade s.r.o. s DPH 02.10.2017 Základná škola Maspex Slovakia Trade s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O ZDRUZENEJ DODÁVKE ZEMNEHO PLYNU PRE MALOODBER č. 1111133 s DPH 06.02.2017 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o poskytovaní právnych služieb s DPH 26.06.2019 Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4463
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev