Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
s DPH
Zmluva s DPH
Faktúra 20159982 PC učtáreň 1 245,00 s DPH 28.12.2015 MB TECH BB s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 20151637 PC učtáreň 567,61 s DPH 27.03.2015 MB TECH BB s.r.o. Mgr. Milan Janoga riaditeľ školy
Zmluva o servise a poskytnutí zodpovednej osoby s DPH 25.01.2018 BESONE, s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 67O620843 2O16100306 293,86 s DPH Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 2O161O0306 2O16100306 281,18 s DPH Bageta Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 1609576 AD REM 653,25 s DPH 08.07.2016 Učebnice, pomôcky AJ 2. stupeň Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 9160001055 ASC Applied Software Consultants 349,00 s DPH 25.08.2016 ASC agenda Komplet ZŠ Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 914001408 ASC agenda Komplet ZŠ 2015 174,00 s DPH 31.07.2014 ASC Applied Software Consultants Mgr. Milan Janoga riaditeľ školy
Faktúra 9180001933 ASC agenda Komplet ZŠ 2019 349,00 s DPH 18/06/26 ASC Applied Software Consultants Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 9180001933 ASC agenda Komplet ZŠ 2019 349,00 s DPH 26.06.2018 ASC Applied Software Consultants Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 9119001941 ASC agenda Komplet od 700 žiakov ZŠ 2020 469,00 s DPH 02.10.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 9140003421 ASC dochádzka 298,00 s DPH 29.09.2014 ASC Applied Software Consultants Mgr. Milan Janoga riaditeľ školy
Faktúra 9140002738 ASC dochádzka 209,00 s DPH 25.09.2014 ASC Applied Software Consultants Mgr. Milan Janoga riaditeľ školy
Faktúra 9119000683 ASC dochádzka - aktualizácia 50,00 s DPH 30.05.2019 ASC
Faktúra 9119000554 ASC strava 689,00 s DPH 13.05.2019 ASC
Faktúra 201861164 AT One s vysielačom do ruky 909,20 s DPH 26.11.2018 Media Tech Central Europe Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 201861164 AT One s vysielačom do ruky 909,20 s DPH 18/11/26 Media Tech Central Europe Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 160075 AV Integra, s.r.o. 358,80 s DPH 02.08.2016 Výmena projekčnej lampy Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/4463