Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 67O831117 nákup potravín 1.278.63 s DPH 09.10.2018 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 6018O093 nákup potravín 1.705.03 s DPH 08.10.2018 Víno Matyšák Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra O92141 nákup potravín 1.887.79 s DPH 08.10.2018 Duo fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 67O826746 nákup potravín 855,35 s DPH 06.09.2018 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra O92126 nákup potravín 398,69 s DPH 05.09.2018 Duo fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 67O826360 nákup potravín 176,92 s DPH 04.09.2018 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 67O830462 nákup potravín 357,22 s DPH 04.10.2018 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 67O830566 nákup potravín 1.017.96 s DPH 04.10.2018 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 67O830468 nákup potravín 563,61 s DPH 04.10.2018 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 2O18100675 nákup potravín 127,61 s DPH 31.08.2018 Bageta Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 67O825781 nákup potravín 302,74 s DPH 30.08.2018 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra Oct-16 nákup potravín 926,80 s DPH 08.03.2016 Danas Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra O91719 nákup potravín 909,43 s DPH 04.03.2016 Duo fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 670606733 nákup potravín 785,05 s DPH 04.03.2016 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 67o607196 nákup potravín 474,46 s DPH 04.03.2016 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra O116140636 nákup potravín 244,08 s DPH 31.03.2016 Bidvest Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra O14/16 nákup potravín 1.000.09 s DPH 31.03.2016 Danas Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 91733 nákup potravín 218,29 s DPH 31.03.2016 Duo fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 670610363 nákup potravín 429,78 s DPH 31.03.2016 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 2016100219 nákup potravín 122,70 s DPH 31.03.2016 Bageta Alena Malíšková vedúca ŠJ
zobrazené záznamy: 1-20/4463